کارت بدون تماس و تگ RFID

کارت بدون تماس RFID   و تگ بدون تماس RFID ( تگ جاکلیدی) جایگزین مناسبی به جای کلیدهای معمولی برای بازنمودن درب ،و رودبه اماکن ، پارکینگ ، اسانسور و… می باشد.کارت و تگ بدون تماس RFID

با نزدیک نمودن آنها به دستگاه کارت خوان در فاصله چند سانتی متری ، کد آن توسط دستگاه خوانده شده و در صورت معتبر بودن درب باز می شود.

کارت بدن تماس در دو نوع کارت مایفر و کارت 125khz بوده و کاکرد هر دو به یک شکل می باشد با این تفاوت که کارت مایفر قابل کپی نمی باشد.

کارت بدون تماس RFID:

به صورت کارت PVC بوده و به راحتی در کیف پول قابل حمل می باشد.

تگ بدون تماس RFID:

تگ جاسوئیچی به صورت یک قطعه پلاستیکی با ابعاد کوچک بوده که قابل حمل در حلقه جا کلیدی می باشد. 

تگ برچسبی برد بلند RFID:

قابل نصب بر روی شیشه خودرو بوده و قابلیت خوانده شدن از فاصله 5 تا 10 متری می باشد.

دربازکن کارتی

به جای باز نمودن درب، کافی است تگ جاکلیدی یا کارت را به دستگاه نزدیک نموده تا در باز شود.

کنترل دسترسی آسانسور

برای جلوگیری از استفاده اسانسور توسط افراد غیر مجاز ، می توان از کارت یا تگ RFID استفاده نمود. فرد با نزدیک نمودن کارت به دستگاه می تواند اسانسور را احضار و یا طبقه مورد نظر را انتخاب نماید.

کنترل تردد خودرو

با چسباندن تگ برچسبی RFID بر روی شیشه خودرو به محض نزدیک شدن خودرو به درب پارکینگ از فاصله چند متری خوانده شد و اجازه ورود خودرو داده می شود.

کنترل دسترسی تجهیزات

می توان استفاده از تجهیزات و ماشین آلات را منحصر به افراد مجاز نمود. فرد دارنده کارت بدون تماس با نزدیک نمودن کارت به دستگاه می تواند از آن وسیله استفاده نماید.

  • بدون استهلاک: از آنجایی که تماس فیزیکی با دستگاه کارتخوان ندارد عمری بسیار طوانی دارد.
  • بدون خرابی: از آنجا که مدارداخلی آن داخل لایه ای پلاستیکی محفوظ گردید بر اثر ضربه ، افتادن در آب و … دچار آسیب نمی شود.
  • یک کارت برای همه دربها: یک کارت یا تگ جاکلیدی را برای تعدادی بیشمار درب می توان استفاده نمود و از حمل تعداد زیادی کلید آسوده گشت.
  • امنیت بالا: به علت برد خواندن کارت و تگ از چند سانتی متر تا چند متر دستگاه کارت خوان می تواند پشت دیوار و دور از دسترس بوده و هر گونه دستکاری و نفوذ غیر ممکن گردد.
  • عملکرد اتوماتیک: با استفاده از تگهای برد بلند و الصاق آن بر روی خودرو یا لباس با نزدیک شدن خودرو یا فرد در به صورت اتوماتیک باز می شود.

فرکانس کاری: 125KHz, Mifare(13.56MHZ), UHF

برد خواندن: 5-10 cm برای کارت و تگ،  5-10 m برای تگ UHF