راهنمای دستگاه کنترلر GCONT

(سیستمهای کنترلی و حفاظتی هوشمند)

دستورالعملها:

 
منوال کاربری 

(دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه برای کاربر عادی)

منوال پیامک

(متن پیامک و نحوه کنترل دستگاه با موبایل)

منوال مدیریت

(دستورالعمل نحوه تعریف :کارت،رمز،ریموت،شماره تلفن و .. ، مدیریت گروهها (واحدها) برای مدیر)

منوال تنظیمات 

(دستورالعمل تنظیمات تخصصی دستگاه برای مستر)

دیتا شیت 

(برگه مشخصات فنی دستگاه)

 

ویدیو های کاربری: