ماژول رله I/O

این ماژول رله دارای 4 ورودی و 4 خروجی بوده و ماژول ورودی خروجی I/Oتوسط آن می توان انواع سنسورهای دیجیتال و آنالوگ را به سیستم هوشمند PROCOND متصل نموده هچنین امکان کنترل لوازم و تجهیزات برقی را فراهم می آورد.

هر ماژول رله امکان اتصال تا 4 عدد سنسور را داشته و با دارا بودن 4 عدد رله امکان کنترل 4 عدد لوازم و تجهیزات برقی را ممکن می سازد.

بسته به تعداد سنسورها و عملگرهای مورد نیاز یک سیستم می توان از این ماژول به سیستم اضافه نمود. و تعداد زیادی سنسور و رله برای مقاصد کنترلی و اتوماسیون تجهیزات در اختیار داشت.

 • سیستم کنترل لوازم و تجهیزات برقی
 • سیستم اتوماسیون
 • سیستم کنترل شرایط محیطی
 • سیستم نظارتی
 • هوشمند سازی ساختمان
 • مدیریت و کنترل استفاده از تجهیزات و لوازم
 • اتصال انواع سنسورهای دیجیتال
 • اتصال انواع سنسورهای آنالوگ
 • تنظیم نرم افزاری نوع سنسورهای وصل شده
 • تعریف نقاط و بازه های سنسور و اجرای فرامین در صورت تغیر مقدار سنسورها
 • تعریف تایمینگ فعال و غیر فعال شدن رله ها به صورت دائمی، لحظه ای و متناوب
 • امکان گسترش سیستم با افزودن ماژولهای بیشتر
 • امکان قرار گرفتن ماژول رله در فاصله زیاد از کنترلر و پوشش فضای گسترده
 • تغذیه: 12V, 0.2A
 • ورودی : 4عدد.   0-24V
 • خروجی: 4 عدد رله 220V 7A
 • اینترفیس:, RS485,