ماژول کنترل با موبایل PRC-GSM

با استفاده از این ماژول می توان کنترل با موبایل و از راه دور توسط پیامک ماژول کنترل با موبایل GSMو تماس با استفاده از سیستم هوشمند PROCOND  ایجاد نموده و با پیامک و تماس سیستم را کنترل نمود.

در داخل دستگاه یک عدد سیم کارت نصب می گردد و می تواند سیم کارت هر کدام از اپراتورهای فعال کشور باشد.

متن پیامکها به دلخواه قابل تنظیم می باشد. همچنین شماره تلفنها تعریف می گردد.

سیستم می تواند به شماره های تعریف شده پیامک با متنهای تعریف شده ارسال نماید.

همچنین افراد با شماره های تعریف شده می توانند پیامک به سیستم ارسال نموده و عملیات مورد نظرشان را اجرا نمایند.

همچنین سیستم در شرایط خاص مثلاً وقوع یک رویداد می تواند با برخی شماره ها تماس گرفته و یا شماره های تعریف شده با سیستم تماس گرفته و فرمانی را اجرا نمایند.

 • سیستمهای حفاظتی جهت دریافت آلارم از طریق پیامک و تماس
 • سیستمهای  نظارت از راه دور جهت مشاهده وضعیت و مقادیر سنسورها از طریق پیامک
 • سیستم کنترل از راه دور با موبایل برای کنترل تجهیزات و لوازم توسط پیامک و تماس
 • دربازکن پارکینگ با موبایل. با یک تماس بدون هزینه درب باز می گردد.
 • کنترل با موبایل لوازم خانگی
 • امکان داشتن چندین ماژول GSM در یک سیستم و استفاده از سیم کارتهای مختلف جهت بالا بردن اطمینان
 • امکان گروه بندی شماره تلفنها و ارسال پیامک یا تماس خاص به گروهی از تلفنها و یا پردازش پیامک یا تماس از گروهی از شماره تلفنها
 • امکان تعریف پیامک مربوط به فرمانها و آلارمهای مختلف به صورت دلخواه
 • امکان نصب ماژول در فاصله دور نسبت به کنترلر در محلی با انتن دهی مناسب
 • امکان انجام تنظیمات مثلاً دمای دلخواه با پیامک
 • امکان ارسال پیامک و دریافت پاسخ ، مثلاً خواندن مقدار دما از راه دور
 • تغذیه: 12V, 0.5A
 • ظرفیت شماره تلفنها: 2000 عدد
 • ظرفیت متن پیامکها: 256 عدد
 • تعداد گروه شماره تلفنها:1000 عدد
 • نوع سیم کارتک سیم کارت همه اپراتورها، اندازه معمولی
 • اینترفیس : RS485