آلارم درب

دستگاه الارم درب ، برای هشدار باز ماندن درب ساختمان ، درب پارکینگ و … استفاده می گردد. در صورت باز بودن در بیش از زمان تعیین شده دستگاه شروع به آلارم نموده و ساکنین را متوجه باز ماندن درب می نماید. 

برای تشخیص باز و بسته شدن درب یک عدد سنسور مگنت بر روی درب نصب شده و به دستگاه الارم در متصل می شود و به این شکل دستگاه باز شدن درب را تشخیص می دهد. می توان بر روی چندین درب سنسورها را نصب نموده و با هم سری کرده و به یک دستگاه وصل نمود. در اینصورت با باز ماندن هر کدام از دربها سیستم هشدار باز ماندن درب را صادر می نماید.

دستگاه دارای بوق داخلی می باشد و در هنگام باز ماندن درب بوق داخلی روشن شده و چراغ قرمز آن چشمک زن می گردد. در صورت نیاز به صدای آژیر بلندتر می توان آژیر به دستگاه اضافه نموده و در نقطه مناسب در ساختمان نصب شود.

انواع دستگاه آلارم درب ساختمان :

  •  مدل ساده (بدون صفحه کلید): DA

دستگاه کارتخوان کنترل دسترسی و کنترل تردد  در این مدل زمان باز ماندن درب قابل تنظیم نمی باشد.

 

  • مدل قابل مدیریت (دارای صفحه کلید): DAx

دستگاه کنترل تردد و دسترسی کارت و رمز در این مدل امکاناتی مانند تنظیم زمان مجاز باز ماندن درب ، غیر فعال نمودن دستگاه (در مواقعی مانند اسباب کشی) ، خاموش کردن آلارم وجود دارد. دستگاه دارای رمز مدیر بوده و مدیر با وارد نمودن رمز می تواند تنظیمات مورد نظر را انجام دهد.

 

مشخصات فنی دستگاه آلارم درب:

 

اینترفیس کاربر: سه چراغ  به رنگ زرد ، قرمز، سبز و بوق داخلی (بازر)

رله: 24V, 3A برای روشن نمودن انواع آژیر

تغذیه: 12V, 0.1A

قیمت:

شامل: دستگاه، تغذیه، یک عدد سنسور 

اینستاگرام
procond_acc@