نرم افزار سیستم کنترل دسترسی PRC-SW

نرم افزار کنترل دسترسی و تردد تحت ویندوز نصب گردیده و  برای کار با  کنترلر PRC-NX مورداستفاده می باشد . توسط این نرم افزار امکان کنترل و مدیریت سیستم  ، گزارش گیری و نظارت پیوسته و لحظه ای ، فرمان دادن به دربها و تجهیزات وجود خواهد داشت.

نرم افزار سیستم کنترل تردد و کنترل دسترسی

با نصب نرم افزار و اتصال رایانه به کنترلر از طریق انواع اتصال: Ethernet, WiFi, USB می توان از امکانات نرم افزار تردد استفاده نمود.

قابلیتهای نرم افزار:

 • تنظیمات و پیکر بندی: تعریف افراد، کنترلهاو شروط مربوط به افراد (زمان مجاز ، سطح دسترسی ، گروه بندی و …)
 • کنترل: باز نمودن دربها از طریق نرم افزار
 • نظارت: مشاهده لحظه ای تردد افراد و وضعیت دربها
 • گزارش گیری: گزارش تردد افراد و زمان و تاریخ مربوطه

امکانات نرم افزار کنترل دسترسی :

 • تعریف افراد جدید و اینکه به چه نقاطی اجازه دسترسی دارند.
 • تعریف زمان مجاز دسترسی و تردد
 • تعریف گروه، سطح دسترسی و سایر شرایط خاص برای هر فرد
 • گزارش گیری از تردد افراد
 • مشاهده وضعیت لحظه ای سیستم (آخرین فرد) 
 • باز نمودن دربها و کنترل سیستم از طریق نرم افزار
 • تعریف رمز ورود و دارای سطح دسترسی چندگانه جهت جلوگیری از تغییر تنظیمات توسط افراد غیر مجاز
 • امکان مدیریت چندین کنترلر توسط یک نرم افزار کنترل دسترسی
 • امکان اعمال پیکربندی و تنظیمات مورد نیاز جهت ایجاد سیستمهای کنترل تردد خاص
 • امکان بک آپ گیری از پیکربندی و تنظیمات سیستم
 • انجام تنظیمات ادوات اکسس کنترل جانبی توسط نرم افزار کنترل تردد
 • امکان کنترل ، مدیریت و نظارت سیستم تحت شبکه و اینترنت