ایزولاتور و تکرار کننده RS485

ایزولاتور RS485
ایزولاتور RS485

اینترفیس ارتباطی RS485 به خاطر مزایایی که دارد در بسیاری از تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که در این نوع ارتباط تعداد زیادی دستگاه در فواصل دور می توانند به هم متصل شوند ، امکان ایجاد اختلال در ارتباط به خاطر نویز، اختلاف پتانسیل ، امواج ایستا و … وجود دارد.

با استفاده از ایزولاتور RS485 علاوه بر ایزوله شدن الکتریکی تجهیزات ، سیگنال

نیز تقویت شده و امکان ارتباط تا فواصل طولانی ممکن می گردد.

 • اتصال تجهیزات صنعتی 
 • اتصال دیتای کنترل دوربینهای مدار بسته
 • استفاده در محیطهای پر نویز
 • افزایش طول ارتباط تجهیزات به بیش از مقدار استاندارد
 • اتصال تعداد زیادی دستگاه
 • ایزوله الکتریکی تجهیزات متصل شده . در صورتیکه یک تجهیز دارای برق باشد سایر تجهیزات ایزوله بوده و بی خطر می باشند.
 • حذف نویز. در صورتیکه تجهیزی دارای نویز باشد این نویز به سایر تجهیزات منتقل نمی گردد.
 • تقویت نمودن سیگنال. باعث می شود بتوان تجهیزات را در فواصل خیلی دور و با کابل معمولی به هم متصل نمود.
 • جلوگیری از ایجاد امواج ایستا و تداخل. در صوتیکه تجهیزات به صورت پراکنده و در فواصل مختلف نصب گردند امواج ایستا بوجود آمده و در ارتباط ایجاد اختلال می نمایند. با استفاده از ایزوله کننده RS485 و بدون نیاز به ترمیناتور یا سایر تمهیدات نصب این اختلالات حذف می شوند.
 • نرخ انتقال تا 57600 b/s
 • دارای ایزوله کننده نوری
 • اینترفیس RS485 دو سیمه
 • تغذیه  9-12V