دربازکن کارتی و رمزی

 

درباز کن کارتی

درب بازکن کارتی و رمزی PROCOND جهت کنترل تردد و دسترسی کارتی  RFID ( و تگ) و رمزی برای باز نمودن درب ساختمان ، درب پارکینگ ، درب خانه و … استفاده می شود. با استفاده از در بازکن کارتی می توان از کارت، تگ و یا رمز به جای کلید برای باز نمودن درب استفاده نمود.

کارت و تگ بدون تماس RFID
کارت و تگ
دستگاه کنترل تردد و دسترسی کارت و رمز
در بازکن با کارت و رمز
دستگاه کارتخوان کنترل دسترسی و کنترل تردد
در بازکن با کارت

مزایای کارت بدون تماس در مقایسه با کلید:

– عدم استهلاک و خرابی کارت در مقایسه با کلید.
– کافی است کارت در چند سانتی درب بازکن کارتی قرار بگیرد تا در باز شود لذا باز نمودن درب در مقایسه با کلید بسیار آسانتر است.
– می توان کارت را بر روی تعداد زیادی درب تعریف نمود و به جای حمل تعداد زیادی کلید فقط یک کارت حمل نمود.

مزایای درب بازکن کارتی  و رمزی:

 

مدیریت و کنترل دسترسی افراد و واحدها:

  •  مدیر به راحتی می تواند کارت جدید بر روی درب بازکن کارتی تعریف نموده و در اختیار افراد قرار دهد.
  •  مدیر به راحتی می تواند رمز جدید بر روی درب بازکن رمزی تعریف نموده و در اختیار افراد قرار دهد.
  •  مدیر سیستم می تواند در هر لحظه دسترسی افراد یا گروهی از افراد را غیر فعال یا حذف نماید.
  •  دستگاه درب بازکن RFID می تواند در حالت قفل قرار گرفته و جلوی تردد از درب ها گرفته شود.

امنیت سیتم کنترل تردد:

  •  با استفاده ار کارت و تگ غیر قابل کپی مدیر می توان کنترل کامل بر تردد و دسترسی افراد داشته باشد.
  •  با توجه به اینکه کارت از فاصله چند سانتی توسط دربازکن کارتی خوانده می شود، دستگاه کنترل تردد کارتی می تواند پشت دیوار و یا اجسام غیر فلزی و مصون از هر گونه دسترسی نصب گردد که بالاترین سطح ایمنی را ایجاد می نماید.
  • عدم امکان نفوذ به دستگاه درب بازکن RFID بر خلاف قفل معمولی.
  • مدیر می تواند در هر لحظه دسترسی فرد یا گروه خاصی را بدون نیاز به تعویض دستگاه یا پاک کردن کل اطلاعات، سلب نماید.
اینستاگرام
procond_acc@

محصولات مرتبط:

راهکارهای مرتبط: