کنترل و نظارت محیط

سیستم کنترل و نظارت محیط

سیستم کنترل و نظارت محیط، امکان مانیتورینگ شرایط محیطی مانند: مانیتورینگ دما و رطوبت، نور، برق، لرزش، غبار و … را فراهم آورده و علاوه بر آن امکان کنترل شرایط محیطی و قرار دادن وضعیت محیط در شرایط مطلوب را ایجاد می نماید.

نظارت بر پارامترهای محیطی در نقاط مختلف مانند خانه و محیط کار باعث ایجاد شاریط مطلوب برای افراد داخل محیط گردیده و برای نقاطی مانند کارخانجات، گلخانه، انبار، آزمایشگاه و … باعث ایجاد شرایط ضروری برای تولید و کار و جلوگیری از زیان و لطمات می گردد.

سیستمهای قابل ارائه علاوه بر ایجاد امکان نظارت بر مقادیر سنسورها در محل یا از راه دور ، امکان ایجاد انواع آلارم و اطلاع رسانی در صورت برزو خطرات یا خارج شدن وضعیت محیط از حالت دلخواه، و کنترل هوشمند محیط به صورت اتوماتیک یا منوال می گردد.

برخی از پارامترهای محیطی متداول که با استفاده از سنسورهای مربوطه می تواند مورد پایش قرار گیرد به شرح زیر می باشد. قابل ذکر است انواع سنسورهای قابل اتصال به سیستم مانیتورینگ PROCOND می باشند.

دما

مشاهده دما، کنترل تجهیزات سرمایشی و گرمایشی بر اساس دمای مطلوب ، ایجاد آلارم در صورت گرم یا سرد شدن بیش از حد محیط

رطوبت

مشاهده رطوبت، امکان کنترل تجهیزات رطوبت ساز برای رسیدن به رطوبت مطلوب، ایجاد آلارم در صورت رطوبت یا خشکی بیش از حد

گازهای خطرناک

نظارت بر میزان گازهای نامطلوب مانند گاز شهری، مونوکسید کربن و … و ایجاد آلارم و انجام سایر فعالیتهای مناسب مانند تهویه محیط ، بستن شیر گاز و …

برق

اطلاع از قطع و وصل بودن برق، ایجاد آلارم و خاموش نمودن تجهیزات در صورت قطع شدن برق 

آب

تشخیص وجود و نشت آب، ایجاد آلارم و یا کنترل آبیاری در صورت خشک شدن خاک

نور

کنترل تجهیزات روشنایی، پرده و … بر اساس نور محیط . خاموش نمودن اتوماتیک چراغها و صرفه جویی در مصرف انرژی

دود

تشخیص وقوع حریق ، ایجاد آلارم و انجام عملیات اتوماتیک مانند باز نمودن دربها، خاموش نمودن تهویه، روشن نمودن سیستم اطفاء

گرد و غبار

رصد نمودن میزان گرد و خاک موجود در هوا که می تواند نشان دهنده بروز تخریب در ساختمان و یا باز بودن درب و پنجره ایجاد گردد

لرزه

مانیتورینگ ایجاد لرزه و شوک در تجهیزات، درب و پنجره و ایجاد آلارم

 • مانیتورینگ دما ورطویت
 • نظارت لحظه ای بر مقادیر سنسورها
 • دریافت وضعیت و مقادیر پارامترها از طریق پیامک
 • نظارت از طریق اپلیکیشن موبایل
 • نظارت از طریق نرم افزار ویندوز
 • ثبت نوع، تاریخ و ساعت رویدادها و گزارش گیری
 • ایجاد انواع آلارم در صورت خازج شدن مقادیر سنسورها از وضعیت مناسب
 • در یافت الارم به صورت تماس و پیامک با متن حاوی رویداد
 • کنترل دما ورطویت 
 • کنترل اتوماتیک تجهیزات محیطی بر اساس مقادیر سنسورها و مقدار مطلوب توسط سیستم کنترل و نظارت محیط
 • کنترل تجهیزات بر اساس زمانبندی و به صورت اتوماتیک توسط 
 • قابلیت کنترل تجهیزات در محل از طریق اپلیکیشن موبایل، پنل و نرم افزار
 • قابلیت کنترل محیط از راه دور از طریق پیامک، تماس و اینترنت
 • پیاده سازی کنترل هوشمند. انجام اتوماتیک عملیات در صورت وقوع حوادث